SŁOWO DLA CIEBIE

Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają. (Na 1,7)