SŁOWO DLA CIEBIE

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)