Moderator Generalny RAM


Ks. Paweł Kubani wręcza krzyżyk ze złotą wpinką Ojcu św. Janowi Pawłowi II, Rzym 2002 rok

ks. Paweł Kubani
aktualnie proboszcz parafii św. Brata Alberta w Krakowie

W roku 2010 w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres RAM, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Moderatorem Generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa, zastępcą ks. Jan Mazurek z Przemyśla. II Kongres RAM odbył się także w Krakowie w 2015 roku. Moderatorem Generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa a zastępcami ks. Jan Mazurek z Przemyśla i ks. Przemysław Jamro z Rzeszowa. 


Ks. Marcin Rozmus - Moderator - Archidiecezja KrakowskaKs. Krzysztof Żyła - Moderator - Archidiecezja Przemyska


Ks. Jan Mazurek - Moderator Honorowy - Archidiecezja PrzemyskaKs. Przemysław Jamro - Moderator - Diecezja Rzeszowska

SŁOWO DLA CIEBIE

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2,6)