SŁOWO DLA CIEBIE

«Ufaj, bliska jest już u Boga [chwila], aby cię uzdrowić, ufaj!» (Tb 5,10b)