Menu

"Historia jest nauczycielką życia" - to stare przysłowie jest bardzo aktualne. Oto tu krótka historia (żeby się nie zanudzić) Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Nasza historia rozpoczyna się od 1973 roku, od pierwszych rekolekcji apostolskich. "Zróbcie jeszcze coś innego' - powiedział kardynał Karol Wojtyła do księdza Antoniego Sołtysika w Krakowie, - "zatroszczcie się o młodych stojących w wielkich drzwiach koscioła". I stało się! W pierwszych latach po zakończeniu Soboru Watykańskiego II Kardynał Wojtyła widział miejsce świeckich w Kościele w sposób dotąd niespotykany. Zależało Mu szczególnie na młodych. Zawsze był maksymalistą i zawsze mówił "zróbcie jeszcze coś". Ksiądz Antoni i p. Bolesława Paradowska od Sług Jezusa, ochoczo zabrali się do pracy. Jeździli od parafii do parafii i szukali młodych. W 1973 roku odbyły się pierwsze rekolekcje apostolskie, a wspólnoty zaczęto nazywać grupami apostolskimi. Tak w środowisku krakowskim powstawał nowy ruch młodzieżowy. W czasach komunizmu było to bardzo trudne zadanie i wyzwanie. Młodzi odpowiadali licznie na propozycje przeżywania w wakacje i ferie szczególnego czasu z Bogiem. Liczba młodych dochodziła na rekolekcjach do kilku tysięcy. W parafiach zaczęły pojawiać się pierwsze wspólnoty. Młodzi potrzebowali być razem. W 1979 roku na Skałce Jan Paweł II publicznie mówił o ks. Antonim "że kocha pracę z młodymi, że to jego pasja i że źle wygląda odkąd on odszedł do Rzymu, bo go ta pasja zjada". ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz powiedział w czasie Dnia Wspólnoty RAM: "Grupy Apostolskie wypłynęły z serca Ojca św." - to bardzo cenne świadectwo o początkach naszego Ruchu. Przez 28 lat opiekował się Ruchem ks. Antoni, później inni przejęli pałeczkę. Do Przemyśla przeniósł ideę ks. Franciszek Rząsa - i to właśnie tu powstała dzisiejsza nazwa RAM. Dziś Ruch obecny jest mocno w Krakowie, Przemyślu i Rzeszowie a także są mniejsze wspólnoty w innych diecezjach. Ruch Apostolstwa Młodzieży jest pomnikiem z żywych serc dla św. Jana Pawła II. W 2002 roku Jan Paweł II zechciał przyjąć symbol RAM-u - krzyżyk ze złotą wpinką i sam potwierdził że jest Założycielem Ruchu mówiąc żartobliwie: "niech tak będzie".

 

Na ostatnim zdjęciiu Msza Święta przy relikwiach św. Jana Pawła II na 45. rocznicę powstania RAM

SŁOWO DLA CIEBIE

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.” (Prz 3,5.6)