Menu

W posiadaniu Moderatora Generalnego znajdują się pamiątki związane z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II.

Są to: gitara dla Grup Apostolskich ofiarowana w dniu 9 stycznia 1979 roku, lekcjonarz Ojca Świętego podarowany przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Błogosławieństwo Apostolskie z osobistym podpisem Papieża. 

SŁOWO DLA CIEBIE

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!” (Ps 62,9)