Dla identyfikacji RAM- ma swoje symbole. Po nich można rozpoznać przynależących do naszej Wspólnoty. W każdej diecezji istnieje pewna dowolność znaków przynależności do RAM-u.

Ustalono na Kongresach RAM-u, iż krzyż animatorski będzie jednolity dla każdej wspólnoty diecezjalnej. 

SŁOWO DLA CIEBIE

«Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy cię radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko!» (Tb 7,16b)