Dla identyfikacji RAM- ma swoje symbole. Po nich można rozpoznać przynależących do naszej Wspólnoty. W każdej diecezji istnieje pewna dowolność znaków przynależności do RAM-u.

Ustalono na Kongresach RAM-u, iż krzyż animatorski będzie jednolity dla każdej wspólnoty diecezjalnej. 

SŁOWO DLA CIEBIE

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!” (Ps 62,9)